พิธีมอบทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11 มิถุนายน

2533 มอบแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี

รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมในพิธีด้วย

Dublin Core

Title

พิธีมอบทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11 มิถุนายน

2533 มอบแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี

รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมในพิธีด้วย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-06-11

Identifier

P595-600/2533

Files

P595 2533.jpg
P596 2533.jpg
P597 2533.jpg
P598 2533.jpg
P599 2533.jpg
P600 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีมอบทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11 มิถุนายน

2533 มอบแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี

รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมในพิธีด้วย,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1514.

Output Formats