พิธีปิดเชียร์กลาง (ครั้งแรก?) โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี

เป็นประธานในพิธี

Dublin Core

Title

พิธีปิดเชียร์กลาง (ครั้งแรก?) โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี

เป็นประธานในพิธี

Description

P585- ประธานเชียร์ กล่าว

P586-587- อธิการบดี กล่าว

P588- คณะเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P589- อธิการบดีร่วมรำวงกับนักศึกษา

P590-592- อธิการบดีร่วมรำวงกับนักศึกษา

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-06-10

Identifier

P585-594/2533

Files

P585 2533.jpg
P586 2533.jpg
P587 2533.jpg
P588 2533.jpg
P589 2533.jpg
P590 2533.jpg
P591 2533.jpg
P592 2533.jpg
P593 2533.jpg
P594 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์ , “พิธีปิดเชียร์กลาง (ครั้งแรก?) โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี

เป็นประธานในพิธี,” KKU Archives, accessed June 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1512.

Output Formats