มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบโล่แก่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบโล่แก่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอมอบโล่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**โล่ไม้สีน้ำตาล มีฐานรองทรงสี่เหลี่ยม มีกล่องสีแดง

Creator

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Date

2552-8-13

Format

กว้าง18
สูง26
หนา1.5

Identifier

มข. 057

Files

มข.057.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบโล่แก่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1507.

Output Formats