Recently Added Items

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2512)

195107790_3925435097503737_8799690928538779786_n (1).jpg

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2512
รุ่นพี่ มข.รุ่น 2,…

ตั๋วรถไฟนักศึกษาใหม่ ม.ขอนแก่น (พ.ศ.2519)

3-12-768x583.jpg

บัตรโดยสารรถไฟของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ. 2519…

สมุดธนาคาร - บัตรห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น(พ.ศ.2526)

96147635_2884008108315336_8421633506777497600_n.jpg

สมุดธนาคาร - บัตรห้องสมุด สมัยรหัสประจำตัวนักศึกษา…