Recently Added Items

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2512
รุ่นพี่ มข.รุ่น 2, น้องใหม่ มข.6 ผูกไทร์ และด้านหลังนักศึกษาหญิง รุ่น 4 และ 5 ติดกระดุมบน

บัตรโดยสารรถไฟของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ. 2519 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

สมุดธนาคาร - บัตรห้องสมุด สมัยรหัสประจำตัวนักศึกษา ขึ้นต้นด้วยเลข 23