Recently Added Items

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2512)

195107790_3925435097503737_8799690928538779786_n (1).jpg

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2512
รุ่นพี่ มข.รุ่น 2, น้องใหม่ มข.6 ผูกไทร์ และด้านหลังนักศึกษาหญิง รุ่น 4 และ 5 ติดกระดุมบน

ตั๋วรถไฟนักศึกษาใหม่ ม.ขอนแก่น (พ.ศ.2519)

3-12-768x583.jpg

บัตรโดยสารรถไฟของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ. 2519 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

สมุดธนาคาร - บัตรห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น(พ.ศ.2526)

96147635_2884008108315336_8421633506777497600_n.jpg

สมุดธนาคาร - บัตรห้องสมุด สมัยรหัสประจำตัวนักศึกษา ขึ้นต้นด้วยเลข 23