- ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอภิปรายและเสวนา เรื่อง คุณค่าทางจิตวิญญาณกับการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 การเสวนา เรื่อง การนำคุณธรรมพัฒนาเยาวชน ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์

Dublin Core

Title

- ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอภิปรายและเสวนา เรื่อง คุณค่าทางจิตวิญญาณกับการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 การเสวนา เรื่อง การนำคุณธรรมพัฒนาเยาวชน ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์

Date

2540/06/07

Identifier

F56/2540

Citation

“- ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอภิปรายและเสวนา เรื่อง คุณค่าทางจิตวิญญาณกับการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 การเสวนา เรื่อง การนำคุณธรรมพัฒนาเยาวชน ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์,” KKU Archives, accessed May 9, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6402.