- การประชุมเสวนา เรื่อง แนวคิดและทิศทางปฏิรูปการศึกษาไทย ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ จัดโดย สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ รศ.อานนท์ แย้มตรี

Dublin Core

Title

- การประชุมเสวนา เรื่อง แนวคิดและทิศทางปฏิรูปการศึกษาไทย ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ จัดโดย สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ รศ.อานนท์ แย้มตรี

Date

2540/06/04

Identifier

F55/2540

Citation

“- การประชุมเสวนา เรื่อง แนวคิดและทิศทางปฏิรูปการศึกษาไทย ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ จัดโดย สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ รศ.อานนท์ แย้มตรี,” KKU Archives, accessed June 18, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6397.