- พิธีวางศิลาฤษ์ อาคารHS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี พล.ต.อ.เภา สารสิน รศ.ยุพิน เตชะมณี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ รศ.ลำปาง แม่นมาตย์ และคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Dublin Core

Title

- พิธีวางศิลาฤษ์ อาคารHS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี พล.ต.อ.เภา สารสิน รศ.ยุพิน เตชะมณี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ รศ.ลำปาง แม่นมาตย์ และคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Date

2540/02/26

Identifier

F27/2540

Citation

“- พิธีวางศิลาฤษ์ อาคารHS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี พล.ต.อ.เภา สารสิน รศ.ยุพิน เตชะมณี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ รศ.ลำปาง แม่นมาตย์ และคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6293.

Output Formats