- นิทรรศการหนังสือ’ 40 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2540 ณ สำนักวิทยบริการ และโรงอาหาร1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และนายอภัย ประกอบผล(ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริหาร)

Dublin Core

Title

- นิทรรศการหนังสือ’ 40 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2540 ณ สำนักวิทยบริการ และโรงอาหาร1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และนายอภัย ประกอบผล(ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริหาร)

Date

2540/01/29

Identifier

F9/2540

Citation

“- นิทรรศการหนังสือ’ 40 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2540 ณ สำนักวิทยบริการ และโรงอาหาร1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และนายอภัย ประกอบผล(ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริหาร),” KKU Archives, accessed December 6, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6235.

Output Formats