- พิธีวางศิลาฤกษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และรศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

Dublin Core

Title

- พิธีวางศิลาฤกษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และรศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

Date

2540/01/09

Identifier

F142/2539

Citation

“- พิธีวางศิลาฤกษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และรศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์,” KKU Archives, accessed December 3, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6208.

Output Formats