- การประชุมวิชาการประจำปี 2539 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “อุดมศึกษาผ่านสื่อทางไกล : โอกาสทางการศึกษา คุณภาพ ความคุ้มทุน และเป็นไปได้” วันที่ 14-16 พ.ย. 2539 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วม

Dublin Core

Title

- การประชุมวิชาการประจำปี 2539 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “อุดมศึกษาผ่านสื่อทางไกล : โอกาสทางการศึกษา คุณภาพ ความคุ้มทุน และเป็นไปได้” วันที่ 14-16 พ.ย. 2539 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วม

Date

2539/11/14

Identifier

F113/2539

Citation

“- การประชุมวิชาการประจำปี 2539 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “อุดมศึกษาผ่านสื่อทางไกล : โอกาสทางการศึกษา คุณภาพ ความคุ้มทุน และเป็นไปได้” วันที่ 14-16 พ.ย. 2539 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วม,” KKU Archives, accessed September 28, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6144.

Output Formats