- พิธีเปิดการอบรมและนิทรรศการ “รวมใจใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม” โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28-29 ต.ค. 2539 สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Dublin Core

Title

- พิธีเปิดการอบรมและนิทรรศการ “รวมใจใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม” โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28-29 ต.ค. 2539 สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Date

2539/10/28

Identifier

F103/2539

Citation

“- พิธีเปิดการอบรมและนิทรรศการ “รวมใจใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม” โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28-29 ต.ค. 2539 สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน,” KKU Archives, accessed January 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6102.

Output Formats