- การฝึกอบรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืชและการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ 23-30 ก.ย. 2539 จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

- การฝึกอบรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืชและการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ 23-30 ก.ย. 2539 จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2539/09/23

Identifier

F97/2539

Citation

“- การฝึกอบรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืชและการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ 23-30 ก.ย. 2539 จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 7, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6084.

Output Formats