- คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ และโครงการจัดตั้งเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ณ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วม

Dublin Core

Title

- คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ และโครงการจัดตั้งเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ณ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วม

Date

2539/09/17

Identifier

F96/2539

Citation

“- คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ และโครงการจัดตั้งเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ณ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วม,” KKU Archives, accessed March 3, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6077.

Output Formats