- สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ดำเนินการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28-30 ส.ค. 2539 ณ ตึกอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

- สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ดำเนินการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28-30 ส.ค. 2539 ณ ตึกอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วมด้วย

Date

2539/08/28

Identifier

F91/2539

Citation

“- สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ดำเนินการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28-30 ส.ค. 2539 ณ ตึกอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed February 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6057.

Output Formats