- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง THERAPEUTIC EXERCISE : CLINICAL DECISION MAKING AND TREATMENT PROGRAM FOR LOW BACK PAIN คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 -23 ส.ค. 2539

Dublin Core

Title

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง THERAPEUTIC EXERCISE : CLINICAL DECISION MAKING AND TREATMENT PROGRAM FOR LOW BACK PAIN คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 -23 ส.ค. 2539

Date

2539/08/20

Identifier

F88/2539

Citation

“- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง THERAPEUTIC EXERCISE : CLINICAL DECISION MAKING AND TREATMENT PROGRAM FOR LOW BACK PAIN คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 -23 ส.ค. 2539,” KKU Archives, accessed September 17, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6050.

Output Formats