- การประชุมสัมมนา ลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2539 26-27 ก.ค. 2539 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย จัดโดย สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.อานนท์ แย้มตรี รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

- การประชุมสัมมนา ลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2539 26-27 ก.ค. 2539 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย จัดโดย สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.อานนท์ แย้มตรี รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ร่วมด้วย

Date

2539/07/26

Identifier

F84/2539

Citation

“- การประชุมสัมมนา ลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2539 26-27 ก.ค. 2539 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย จัดโดย สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.อานนท์ แย้มตรี รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6033.

Output Formats