- การฝึกอบรม การสอนและการใช้สื่อการสอนมหกายวิภาคศาสตร์สัตว์เล็ก 23-26 ก.ค. 2539 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี กล่าว

Dublin Core

Title

- การฝึกอบรม การสอนและการใช้สื่อการสอนมหกายวิภาคศาสตร์สัตว์เล็ก 23-26 ก.ค. 2539 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี กล่าว

Date

2539/07/23

Identifier

F83/2539

Citation

“- การฝึกอบรม การสอนและการใช้สื่อการสอนมหกายวิภาคศาสตร์สัตว์เล็ก 23-26 ก.ค. 2539 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี กล่าว,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6024.

Output Formats