- พิธีประกาศเกียรติคุณ ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์ และปาฐกถา พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ เรื่อง “QUALITY ASSURNCE : PRINCEPLE AND STRATEGY” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (18 ปี) โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี

Dublin Core

Title

- พิธีประกาศเกียรติคุณ ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์ และปาฐกถา พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ เรื่อง “QUALITY ASSURNCE : PRINCEPLE AND STRATEGY” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (18 ปี) โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี

Date

2539/07/18

Identifier

F82/2539

Citation

“- พิธีประกาศเกียรติคุณ ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์ และปาฐกถา พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ เรื่อง “QUALITY ASSURNCE : PRINCEPLE AND STRATEGY” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (18 ปี) โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6017.

Output Formats