- พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ อสค.(องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) ณ ห้องประชุมสารสิน โดยมี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ในขณะนั้น) รศ.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ นายสันชัย ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการ อสค.

Dublin Core

Title

- พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ อสค.(องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) ณ ห้องประชุมสารสิน โดยมี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ในขณะนั้น) รศ.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ นายสันชัย ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการ อสค.

Date

2539/07/12

Identifier

F81/2539

Citation

“- พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ อสค.(องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) ณ ห้องประชุมสารสิน โดยมี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ในขณะนั้น) รศ.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ นายสันชัย ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการ อสค.,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6014.

Output Formats