- (Robert) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเกษตรนานาชาติ ออสเตรเลียเข้าพบ รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี และ รศ.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Dublin Core

Title

- (Robert) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเกษตรนานาชาติ ออสเตรเลียเข้าพบ รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี และ รศ.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Date

2539/07/09

Identifier

F79/2539

Citation

“- (Robert) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเกษตรนานาชาติ ออสเตรเลียเข้าพบ รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี และ รศ.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6011.

Output Formats