- พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริการ หน้าตึกอธิการสำนักวิทยบริการ 1 โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร รศ.สุมนต์ สกลไชย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ รศ.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

Dublin Core

Title

- พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริการ หน้าตึกอธิการสำนักวิทยบริการ 1 โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร รศ.สุมนต์ สกลไชย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ รศ.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

Date

2539/04/10

Identifier

F41/2539

Citation

“- พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริการ หน้าตึกอธิการสำนักวิทยบริการ 1 โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร รศ.สุมนต์ สกลไชย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ รศ.วินิต ชินสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ,” KKU Archives, accessed December 6, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5902.

Output Formats