- การสัมมนา การพัฒนาสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโดยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันราชภัฎมหาสารคาม

Dublin Core

Title

- การสัมมนา การพัฒนาสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโดยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันราชภัฎมหาสารคาม

Date

2539/03/15

Identifier

F34/2539

Citation

“- การสัมมนา การพัฒนาสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโดยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันราชภัฎมหาสารคาม,” KKU Archives, accessed June 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5865.

Output Formats