- พิธีอาคาร MRI คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ รศ.นพ.สมพร โพธิ์นาม รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี และ ศ.ดร.อำนวย วีรวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี

Dublin Core

Title

- พิธีอาคาร MRI คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ รศ.นพ.สมพร โพธิ์นาม รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี และ ศ.ดร.อำนวย วีรวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี

Date

2539/02/24

Identifier

F27/2539

Citation

“- พิธีอาคาร MRI คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ รศ.นพ.สมพร โพธิ์นาม รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี และ ศ.ดร.อำนวย วีรวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5836.

Output Formats