- กรมวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาบุคลากร ประเทศอินเดีย และโครงการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดง นาฏศิลป์อินเดีย

Dublin Core

Title

- กรมวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาบุคลากร ประเทศอินเดีย และโครงการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดง นาฏศิลป์อินเดีย

Date

2538/12/17-18

Identifier

F117/2538

Citation

“- กรมวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาบุคลากร ประเทศอินเดีย และโครงการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดง นาฏศิลป์อินเดีย,” KKU Archives, accessed December 1, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5747.

Output Formats