- (ตามป้าย) ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นประธานการฝึกอบรมครูผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน จัดโดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สปอ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ ห้องกรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

- (ตามป้าย) ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นประธานการฝึกอบรมครูผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน จัดโดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สปอ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ ห้องกรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2538/08/15-17

Identifier

F69/2539

Citation

“- (ตามป้าย) ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นประธานการฝึกอบรมครูผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน จัดโดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สปอ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ ห้องกรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed September 27, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5612.

Output Formats