- (ตามป้าย) หวั่นเกิดอุบัติคร่าชีวิต เร่งระดมรับมือก่อนสาย โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ร่วมกับ ภาวิชาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การรับมืออุบัติภัยใครจะรับผิดชอบ โดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ กล่าว

Dublin Core

Title

- (ตามป้าย) หวั่นเกิดอุบัติคร่าชีวิต เร่งระดมรับมือก่อนสาย โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ร่วมกับ ภาวิชาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การรับมืออุบัติภัยใครจะรับผิดชอบ โดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ กล่าว

Date

2538/08/01

Identifier

F66/2538

Citation

“- (ตามป้าย) หวั่นเกิดอุบัติคร่าชีวิต เร่งระดมรับมือก่อนสาย โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ร่วมกับ ภาวิชาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การรับมืออุบัติภัยใครจะรับผิดชอบ โดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ กล่าว,” KKU Archives, accessed October 5, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5598.

Output Formats