- รศ.ดำรัส ดาราศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กล่าวในการประชุมสัมมนาสภาข้าราชการและลูกจ้าง เรื่อง โครงสร้างการบริการงานมหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าข้าราชการสาย ข ค และลูกจ้าง

Dublin Core

Title

- รศ.ดำรัส ดาราศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กล่าวในการประชุมสัมมนาสภาข้าราชการและลูกจ้าง เรื่อง โครงสร้างการบริการงานมหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าข้าราชการสาย ข ค และลูกจ้าง

Date

2538/07/27

Identifier

F64/2538

Citation

“- รศ.ดำรัส ดาราศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กล่าวในการประชุมสัมมนาสภาข้าราชการและลูกจ้าง เรื่อง โครงสร้างการบริการงานมหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าข้าราชการสาย ข ค และลูกจ้าง,” KKU Archives, accessed August 14, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5594.

Output Formats