- (ตามป้าย) โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 จำนวนพื้นที่ 60 ไร่ ณ สวนป่าบ้านแต้ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ดูเพิ่มเติมที่ : ข่าว มข. ฉ.9 2538)

Dublin Core

Title

- (ตามป้าย) โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 จำนวนพื้นที่ 60 ไร่ ณ สวนป่าบ้านแต้ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ดูเพิ่มเติมที่ : ข่าว มข. ฉ.9 2538)

Date

2538/0624

Citation

“- (ตามป้าย) โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 จำนวนพื้นที่ 60 ไร่ ณ สวนป่าบ้านแต้ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ดูเพิ่มเติมที่ : ข่าว มข. ฉ.9 2538),” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5568.

Output Formats