- (ตามป้าย) พิธีลงนามโครงการสำรวจข้อมูลและศึกษาสภาพการจราจร และการขนส่งในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

- (ตามป้าย) พิธีลงนามโครงการสำรวจข้อมูลและศึกษาสภาพการจราจร และการขนส่งในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย

Date

2538/06/16

Identifier

F51/2538

Citation

“- (ตามป้าย) พิธีลงนามโครงการสำรวจข้อมูลและศึกษาสภาพการจราจร และการขนส่งในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5564.

Output Formats