- ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ สัมมนาวิชาการ “การเสริมสร้างประสบการณ์ค้นคว้าทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

- ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ สัมมนาวิชาการ “การเสริมสร้างประสบการณ์ค้นคว้าทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2538/03/27-31

Identifier

F28/2538

Citation

“- ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ สัมมนาวิชาการ “การเสริมสร้างประสบการณ์ค้นคว้าทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5514.

Output Formats