- โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์สำหรับแพทย์ทั่วไป โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

- โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์สำหรับแพทย์ทั่วไป โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย

Date

2538/03/20-22

Identifier

F26/2538

Citation

“- โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์สำหรับแพทย์ทั่วไป โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed October 20, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5509.

Output Formats