- โครงการพัฒนาบุคลากรสายนโยบายและแผน เรื่อง “การอบรมความรู้ขึ้นพื้นฐานสำหรับงานนโยบายและแผน” ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาและเมาเทนพาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ รีสอร์ท เพชรบูรณ์ จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายนโยบายและแผน กองแผนงาน และฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 ก.พ. 1,10,17-19 มี.ค.2538

Dublin Core

Title

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายนโยบายและแผน เรื่อง “การอบรมความรู้ขึ้นพื้นฐานสำหรับงานนโยบายและแผน” ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาและเมาเทนพาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ รีสอร์ท เพชรบูรณ์ จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายนโยบายและแผน กองแผนงาน และฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 ก.พ. 1,10,17-19 มี.ค.2538

Date

2538/02/15

Identifier

F16/2538

Citation

“- โครงการพัฒนาบุคลากรสายนโยบายและแผน เรื่อง “การอบรมความรู้ขึ้นพื้นฐานสำหรับงานนโยบายและแผน” ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาและเมาเทนพาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ รีสอร์ท เพชรบูรณ์ จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายนโยบายและแผน กองแผนงาน และฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 ก.พ. 1,10,17-19 มี.ค.2538,” KKU Archives, accessed February 3, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5485.

Output Formats