- การบรรยาย เรื่อง “63 ปี ประชาธิปไตย” โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี และศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

Dublin Core

Title

- การบรรยาย เรื่อง “63 ปี ประชาธิปไตย” โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี และศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

Date

2538/02/11

Identifier

F15/2538

Citation

“- การบรรยาย เรื่อง “63 ปี ประชาธิปไตย” โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี และศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง,” KKU Archives, accessed December 1, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5482.

Output Formats