ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Files

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5442.

Output Formats