ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

Date

2559

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Files

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือน.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5439.

Output Formats