(ต่อ)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

(ต่อ)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Files

(ต่อ)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf

Citation

“(ต่อ)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5421.

Output Formats