รายงานผลการวิเคราะห์การจัดโครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานภายนส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดโครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานภายนส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2558

Contributor

คณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างและระบบงานของหน่วยงานภายใต้ส่วนงานตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

Files

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดโครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานภายนส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf

Citation

“รายงานผลการวิเคราะห์การจัดโครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานภายนส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5382.

Output Formats