ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

Dublin Core

Title

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

Date

2558/12/14

Contributor

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Files

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ.pdf

Citation

“ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์,” KKU Archives, accessed July 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5363.

Output Formats