การมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

Dublin Core

Title

การมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

Date

2558/07/29

Files

การมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf

Citation

“การมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5352.

Output Formats