ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

Date

2558/09/05

Files

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5341.

Output Formats