ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

Date

2558/11/07

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5338.

Output Formats