ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน การตรวจสอบและ พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน การตรวจสอบและ พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/05/04

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน การตรวจสอบและ พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5334.

Output Formats