ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘

Date

2558/10/03

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5330.

Output Formats