เรื่อง ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่อุทิศร่างกาย เพื่อศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ประจำการศึกษา 2561

Dublin Core

Title

เรื่อง ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่อุทิศร่างกาย เพื่อศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ประจำการศึกษา 2561

Date

2561/12/24

Files

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.pdf

Citation

“เรื่อง ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่อุทิศร่างกาย เพื่อศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ประจำการศึกษา 2561,” KKU Archives, accessed May 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5210.

Output Formats