คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7691/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561

Dublin Core

Title

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7691/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561

Date

2561/10/29

Files

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7691.pdf

Citation

“คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7691/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561,” KKU Archives, accessed June 30, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5200.

Output Formats