ระเบียบวาระการประชุม การประชุมคณะกรมการจัดงานพิธีเปิดอาคารสิริคุณกร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณกร ชั้น 2

Dublin Core

Title

ระเบียบวาระการประชุม การประชุมคณะกรมการจัดงานพิธีเปิดอาคารสิริคุณกร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณกร ชั้น 2

Date

2553

Files

32.pdf

Citation

“ระเบียบวาระการประชุม การประชุมคณะกรมการจัดงานพิธีเปิดอาคารสิริคุณกร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณกร ชั้น 2,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5179.

Output Formats