รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการในการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการในการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548

Date

2548/11/28

Contributor

-

Files

39.pdf

Citation

“รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการในการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548,” KKU Archives, accessed August 19, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5166.

Output Formats