ร่างกำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2548 (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.2)

Dublin Core

Title

ร่างกำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2548 (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.2)

Date

2548

Contributor

-

Files

37.pdf

Citation

“ร่างกำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2548 (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.2),” KKU Archives, accessed March 4, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5164.

Output Formats