กำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2548

Dublin Core

Title

กำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2548

Date

2548/12/22

Contributor

-

Files

31.pdf

Citation

“กำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2548,” KKU Archives, accessed August 17, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5156.

Output Formats