รายชื่อประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 20ธันวาคม 2548 เวลา 11.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิบดี อาคาร 2

Dublin Core

Title

รายชื่อประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 20ธันวาคม 2548 เวลา 11.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิบดี อาคาร 2

Date

2548

Contributor

-

Files

26.pdf

Citation

“รายชื่อประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 20ธันวาคม 2548 เวลา 11.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิบดี อาคาร 2,” KKU Archives, accessed October 5, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5147.

Output Formats